NVFG ClinOps

Clinical Operations (ClinOps) richt zich op het bevorderen van klinisch geneesmiddelenonderzoek in Nederland. Daarbij staat verbeteren van de kwaliteit centraal. De aanpak voor de leden is pragmatisch en doelgericht.

ClinOps werkt nauw samen met de andere NVFG-geledingen en met externe organisaties. Hierdoor is een professioneel netwerk ontstaan waar intensief kennis wordt uitgewisseld. Dit doen we op verschillende manieren en momenten door het jaar heen.

Opleiding en registratie
Opleiding neemt een belangrijke plaats in binnen onze geleding. Hierbij werken wij nauw samen met onder andere DCRF, Transcelerate, VIG en ACRON. Uit deze samenwerking is een opleidings- en certificeringsmatrix voortgekomen voor onze leden.

Wat wij doen
Nascholingen
We organiseren korte nascholingen rondom één thema, zoals RECIST-criteria.

Regiobijeenkomsten
In samenwerking met ziekenhuizen organiseren we bijeenkomsten in de regio. Samenwerking tussen zorg en farma staan daarin centraal.

Jaarlijks congres
Intensieve netwerk- en scholingsdag rond een thema.

TransCelerate BioPharma’s mission is to collaborate across the global biopharmaceutical research and development community to identify, prioritize, design and facilitate implementation of solutions designed to drive the efficient, effective and high-quality delivery of new medicines.

ClinOpsdag 2019

Elk jaar organiseert een groep vrijwilligers uit de geleding een ClinOpsdag. Dit is een intensieve netwerk- en scholingsdag voor ClinOps-professionals, datamanagers, projectmanagers en/of research nurses.

Op deze dag staat één bepaald thema centraal. In een gevarieerd programma dat bestaat uit workshops, plenaire sessies en lezingen worden de verschillende aspecten hiervan belicht. De ClinOpsdag wordt mede mogelijk gemaakt door samenwerking met sponsors.

In 2019 werd de dag georganiseerd door:
• Margot Lamers, voorzitter
• Mariëlle Ballintijn
• Henk van den Berg
• Manon Haanepen
• Bertine van de Heuvel
• Albert Hollemans
• Margreet Karsten
• Wan-yen Khouw
• Caroline de Laet
• Jolanda Schavemaker
• Evelyn Schmitz
• Ellen Touwen


Sponsoring of vragen?

Wilt u meer weten over sponsormogelijkheden op de ClinOpsdag of hebt u andere vragen, neemt u dan contact op met de organisatie of mail naar info@nvfg.nl.

Meer informatie vindt u op
De website
Facebook
Twitter
LinkedIn

WORD LID

Zet u graag uw kennis en expertise in om de farmaceutische geneeskunde naar een nog hoger plan te tillen? Wilt u kennis delen met andere professionals en van elkaar leren ter verbetering van de volksgezondheid? Wij kijken uit naar uw aanmelding.

Onze andere geledingen

NVFG RegNed

RegNed houdt zich bezig met het brede terrein van registratie. Kernwoorden zijn intensieve informatie- en kennisuitwisseling en Good Regulatory Practice.
Lees verder ›

NVFG PPN

Het Pharmacovigilance Platform Nederland (PPN) is er voor iedereen die zich bezighoudt met de veiligheid van geneesmiddelen en medical devices.
Lees verder ›

NVFG Medical Affairs

Medical Affairs medewerkers wisselen medisch-wetenschappelijke kennis uit om juist en veilig geneesmiddelengebruik te waarborgen.
Lees verder ›