ClinOpsdag 2020

NVFG ClinOpsdag 2020

In voorgaande edities zijn vele research professionals tijdens break-out sessies en plenaire presentaties getraind in de kneepjes van het vak en geïnformeerd over de nieuwste ontwikkelingen op ons vakgebied. Klinisch onderzoek is namelijk altijd in beweging, de ontwikkelingen staan nooit stil: er zit (toekomst)muziek in!

Daarom hebben wij voor onze jubileum editie gekozen voor het thema: “Klinisch onderzoek: daar zit muziek in!” Muziek activeert ons hele brein. Het zorgt ervoor dat in de hersenen van alles tegelijk gebeurt.

Het prikkelt hersengebieden die betrokken zijn bij onder meer emotie, motoriek, geheugen en taal. Het zet iedereen in beweging. Muziek maakt verschillende emoties los en het zet ook aan tot nieuwe creatieve gedachten met het oog op de
toekomst.

Het belooft weer een prachtige dag te worden! Nieuwsgierig naar de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de MDR regulation? En ken jij het DNA paspoort al? Kun je handige tips & tricks gebruiken in jouw projectmanagement functie?
Of ben je geïnteresseerd in personalized healthcare for BIG data of excellente gespreksvoering?

Kom dan naar onze feestelijke muzikale jubileumeditie op 7 oktober 2020 in de Rijtuigenloods te Amersfoort!

Locatie en datum
We zien je graag op 7 oktober 2020 voor de 10e editie van de NVFG ClinOpsDag.

Rijtuigenloods Amersfoort
De Wagenwerkplaats
Piet Mondriaanplein 61
3812 GZ Amersfoort

Programma ClinOpsdag 2020


09:30 – 10:00 Ontvangst
10.00 – 10:15 Welkom
10:15 – 11:00 Plenaire sessie 1, door Walter Vermeer – How tot WOW!
11:00 – 11:30 Koffie
11:30 – 13:00 Breakout sessie (6 keuzemogelijkheden)
13:00 – 14:00 Lunch
14:00 – 15:30 Breakout sessie (6 keuzemogelijkheden)
15:30 – 16:00 Koffie / fris
16:00 – 16:45 Plenaire sessie 2, door Arnout van den Bossche – Burn-out voor beginners
16:45 – 17:00 Afsluiting
17:00 – 18:00 Borrel

Break-out sessies ochtend

Sessie 1

Ferdi Geerdinck, Nils Visser & Ruud Casteleijn
Een andere kijk op jouw project | Projecten, makkelijker, sneller, beter… en dus efficiënter en effectiever

In deze sessie zal ProjectSense en Clinical Operational Excellence jou uitdagen bestaande projectroutes en processen op een ludieke wijze tegen het licht te houden.

Kom en ontdek dat ogenschijnlijk overbekende routes en processen binnen klinisch geneesmiddel onderzoek makkelijker, sneller, beter, leuker en dus efficiënter kunnen! Een andere kijk op jouw project.

Sessie 2

Hanneke Janssen & Ilona van Rooij
De Componist, de dirigent en het orkest | Hoe laten we studie initiator, studie coördinator en patiënt het beste samen spelen?

Nog nooit was er zo veel klinisch onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen. Sinds de ontrafeling van het DNA en de daardoor gecreëerde mogelijkheden tot gepersonaliseerde behandelingen, en de doorbraak van immunotherapie bij kanker, is het aantal klinische studies enorm toegenomen. Met de komst van de ECTR wordt de druk op trial organisaties nog groter. Hoe zorgen we er voor dat componist, dirigent en orkest geen valse noot gaan spelen?

Componist en partituur: studie initiator en studie protocol
Dirigent: studie coördinator
Orkest en instrumenten: alle betrokkenen en systemen die het onderzoek mogelijk maken, inclusief de patiënt!

Sessie 3

Barbara Scheffer, Else Wolke, Anouk de Menthon Bake
Excellente gespreksvoering | De invloed van gespreksvoering op rekrutering binnen klinisch onderzoek

Beschikbaarheid van proefpersonen is essentieel voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. In de praktijk blijkt het echter lastig om voldoende juiste deelnemers te rekruteren en betrokken te houden. Als CRA of projectmanager heb jij hierover contact met de artsen en researchverpleegkundigen van de betrokken sites. De gesprekken die je voert zijn belangrijke momenten om rekrutering binnen jouw onderzoek te stimuleren. Hoe kan je deze gespreksmomenten optimaal benutten?

Sessie 4

Ron van Schaik
Farmacogenetica | Heeft u uw DNA paspoort al?

Uit de praktijk of eigen ervaring weten we dat patiënten verschillend kunnen reageren op geneesmiddelen: bijwerkingen en/of ineffectiviteit vormen een probleem bij het behandelen met medicijnen. Een deel hiervan wordt veroorzaakt doordat patiënten geneesmiddelen met een verschillende snelheid afbreken. Zo mist 5-10% van de mensen een belangrijk enzym dat nodig is voor de afbraak van 20% van de geneesmiddelen die we slikken. Op basis van een DNA analyse kunnen we zien welke patiënten dat zijn, en daardoor op voorhand aangepaste doseringen voorschrijven.

Sessie 5

Rianne Tooten
Medical Device Regulation 2020: 26th of May | Count down till date of application

26 mei 2020 is het zo ver, dan is de MDR volledig van kracht.
Naast een status update, worden de volgende belangrijke vraagstukken in deze breakout sessie behandeld:

• Wat is de reden van de komst van de MDR?
• Wat zijn de belangrijkste veranderingen die er zullen plaatsvinden?
• Wat voor impact heeft dit op de fabrikanten, zorgverleners, klinische onderzoeken, importeurs, distributeurs, Notified Bodies en niet te vergeten de patiënt?
• Hoe zit het met het indienen van een klinisch onderzoek met medische hulpmiddelen bij de METc en Bevoegde Instantie in Nederland?
• Hoe kan je jezelf het beste voorbereiden?

Sessie 6

Jeske Timmermans
Personalised Healthcare door BIG data | De oplossing ligt in personalised medicine

Jeske Timmermans maakt zich sterk voor de toepassing van Personalised Healthcare en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van comprehensive genomic profiling, big data en sophisticated analytics. “Ik schrijf u deze medicijnen voor. We weten over een aantal weken of ze aanslaan.” Dit klinkt ongenuanceerd, maar de waarheid is vaak niet heel anders. De voorspelbaarheid bij een therapie voor de behandeling van kanker bijvoorbeeld is verre van optimaal. De patiënt krijgt een klap bij de diagnose van zijn ziekte én blijft in onzekerheid als de arts medicatie voorschrijft.

Break-out sessies middag

Sessie 7

Jan Güse
Weet wat er speelt in Health Care! | Een kennismaking met achtergrond en actualiteit van de Nederlandse gezondheidszorg

Axon Health Care verzorgt al geruime tijd bondige masterclasses getiteld “Introductie in de Nederlandse gezondheidszorg”, primair gericht op mensen werkzaam in de health en life science sector. Om een goede gesprekspartner te zijn voor een breed scala aan stakeholders in de zorg, is het cruciaal de basisprincipes te kennen over hoe e.e.a. georganiseerd is en vooral ook gefinancierd wordt. Hoe zit het bijvoorbeeld met vergoeding van geneesmiddelen? En denk aan actuele onderwerpen als de medicijntekorten, discussie rondom magistrale bereiding, status weesgeneesmiddelen, en ga zo maar door. In deze sessie geven we een korte introductie op het programma en zetten we meteen wat actuele thema’s in context!

Sessie 8

Marjolein Kempes
Succes door Werkgeluk – Dat klinkt als muziek in de oren! | Aan de slag met gelukkig werken

Hoe zit het met jouw Werkgeluk? En slaag je erin jouw richting te bepalen naar de beste versie van jezelf? We helpen je graag met een aantal tools om op een speelse, interactieve en goede manier te kijken naar (meer) Werkgeluk.

We gaan op Talentenjacht en op zoek naar onze Gelukscompetenties. Daarna gaan we aan de slag met Wat is Werkgeluk? En waarom is het belangrijk? Je krijgt inzicht in de 5 geluksfactoren die nodig zijn om met voldoening en plezier je werk te doen. Ook meten we je eigen werkgeluk en maak je je eigen praktische actieplan om je werkgeluk te vergroten.

Sessie 9

Peter Westerveld
De relatie tussen Sponsor/CRO en de sites | Tijd voor relatietherapie?

In deze interactieve workshop zal ik verder ingaan op de relatie tussen de Sponsor/CRO aan de ene kant en de sites (ziekenhuizen) aan de andere kant. Met uw input hoop ik enkele belangrijke vragen te beantwoorden: Waarom is deze relatie eigenlijk zo belangrijk? Wat gaat er goed, wat kan er beter en wat is de invloed van recente ontwikkelingen (o.a. risk based monitoring, e-clinical technologie) op deze relatie? En hoe goed kent u uw eigen irritatiefactor eigenlijk? Met aanwezigen van alle betrokken partijen, verwacht ik dat dit een zeer leuke en interessante workshop zal worden.

Sessie 10

Joost Flach
Blockchain in klinisch onderzoek | Part 2

Blockchaintechnologie wordt een steeds belangrijker onderdeel van diverse industrieën, en zo ook binnen de farmaceutische industrie. Vorig jaar hebben we besproken hoe blockchain een cruciale rol kan gaan spelen in het klinisch onderzoek, al hoef je daar zelf niet altijd iets van te merken. Dit jaar gaan we daar wat dieper op in (let op, met een stuk herhaling).

Sessie 11

Barbara Scheffer, Else Wolke, Anouk de Menthon Bake
Excellente gespreksvoering | De invloed van gespreksvoering op rekrutering binnen klinisch onderzoek

Beschikbaarheid van proefpersonen is essentieel voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. In de praktijk blijkt het echter lastig om voldoende juiste deelnemers te rekruteren en betrokken te houden. Als CRA of projectmanager heb jij hierover contact met de artsen en researchverpleegkundigen van de betrokken sites. De gesprekken die je voert zijn belangrijke momenten om rekrutering binnen jouw onderzoek te stimuleren. Hoe kan je deze gespreksmomenten optimaal benutten?

Sessie 12

Ferdi Geerdinck, Nils Visser & Ruud Casteleijn
Een andere kijk op jouw project | Projecten, makkelijker, sneller, beter… en dus efficiënter en effectiever

In deze sessie zal ProjectSense en Clinical Operational Excellence jou uitdagen bestaande projectroutes en processen op een ludieke wijze tegen het licht te houden.

Kom en ontdek dat ogenschijnlijk overbekende routes en processen binnen klinisch geneesmiddel onderzoek makkelijker, sneller, beter, leuker en dus efficiënter kunnen! Een andere kijk op jouw project.

Onze sponsoren

iclusion
Clinical Trials Robarts
Cato/SMS-Oncology,
The Clinical Company
Pra Health Sciences
ECCRT
cr20
Syneos Health