Commissies

Naast het algemene bestuur van NVFG en de vier geledingen zijn er vijf commissies actief binnen NVFG. Deze werken overkoepelend voor de hele vereniging. De commissies zijn communicatie-KAMG-, kas-Event Commissie en Commissie van Beroep.


Communicatiecommissie

De communicatiecommissie ondersteunt het bestuur, de andere commissies en alle geledingen bij het onder de aandacht brengen van hun boodschap, of het nu intern of extern is. De commissie bewaakt de uniformiteit van de uitingen van de NVFG, zodat de herkenbaarheid van onze vereniging wordt vergroot. Daarnaast zorgt de commissie voor gestroomlijnde en tijdige berichtgeving.

De communicatiemiddelen binnen de NVFG zijn onder meer de website met mogelijkheden om verslagen van bijeenkomsten te delen en speciale pagina’s te ontwikkelen zoals voor het lustrum of EMA Symposium, een wekelijkse digitale nieuwsbrief, persberichten en social media (Twitter, Facebook, LinkedIn).

De communicatiecommissie bestaat uit:
• Tanja Hoffman
• Rita Lobatto
• Helena Noordermeer
• Viviënne van de Walle
• Mariëtte van Westerlaak

U kunt contact opnemen met de commissie via info@nvfg.nl.


Event Commissie

De Event Commissie organiseert elk jaar een nieuwjaarsbijeenkomst voor alle leden van de NVFG. Het is een mooi moment om de banden met de andere leden aan te halen en nieuwe collega’s te leren kennen. Op het programma staan altijd boeiende sprekers die een onderwerp behandelen dat ons allemaal raakt.

Om de 5 jaar is de themacommissie actief betrokken bij de organisatie van het lustrumcongres. Het lustrum is voor alle leden een moment om naar uit te kijken. Het is altijd een feestelijk programma met inspirerende inhoud, een congres dat u niet wilt missen!

De themacommissieleden zijn:

• Kahraman Algür (voorzitter)
• Maarten Boomsma
• Ciska van Doesum
• Marie-José Donath
• Marianne van Es
• Francien Rotteveel
• Sander Veltkamp

U kunt contact opnemen met de commissie via info@nvfg.nl.

 • Maartje Geraedts
  Maartje Geraedts Voorzitter Eventcommissie
 • Maarten Boomsma
  Maarten Boomsma Lid Event Commissie
 • Sander Veltkamp
  Sander Veltkamp Lid Event Commissie
 • Ciska van Doesum
  Ciska van Doesum Lid Event Commissie
 • Marie-José Donath
  Marie-José Donath Bestuurslid


KAMG commissie

De KAMG commissie zet zich in voor verdere professionalisering van artsen binnen de farmaceutische geneeskunde, met als doel erkenning als profiel binnen de KNMG (de federatieve vereniging van artsen in Nederland).

Onze vereniging is aangesloten bij de Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid, één van de zeven beroepsverenigingen binnen de KNMG. Vanuit de KAMG commissie organiseren we mede het jaarlijkse Congres van de KAMG, naast eigen (wetenschappelijke) bijeenkomsten en nascholingen. Daarnaast kunt u als organisator van een bijeenkomst of onderwijs bij deze commissie accreditatie aanvragen.

De KAMG commissieleden zijn:
• Jolanda van Bodegraven
• Kees Kraaij
• Marieke Rienks
• Dick de Vries
• Patrick Vrijlandt

U kunt contact opnemen met de commissie via info@nvfg.nl.


Kascommissie

De kascommissie bewaakt de geldstromen van de NVFG. Zij controleren onze boeken en de jaarlijkse begroting.

De kascommissie bestaat uit:
• Kees Kraaij
• John Soedirman

U kunt contact opnemen met de commissie via info@nvfg.nl.


Commissie van Beroep

De commissie van Beroep behandelt beroepszaken die gaan over initiële inschrijvingen en herregistraties in de registers die de KAMG commissie van de NVFG heeft opgesteld.

De leden zijn:
• Eric Hoedemaker
• Mary-Lou Sprenger

U kunt contact opnemen met de commissie via info@nvfg.nl.