GELEDINGEN

NVFG RegNed

Doelstelling geleding RegNed

De geleding RegNed houdt zich bezig met registratiezaken in de breedste zin van het woord. Wij streven ernaar een interactief netwerk op te bouwen voor professionals die op het gebied van Regulatory Affairs werkzaam zijn. Of je nu werkzaam bent bij een innovatieve, generieke of OTC-fabrikant, een CRO, de overheid, of de academie: iedereen is welkom. Wij streven naar intensieve informatie-, en kennisuitwisseling, én Good Regulatory Practice. Naast de kwaliteit van het werk trachten wij ook het plezier daarin te optimaliseren.

Bijeenkomsten

De geleding RegNed organiseert voor- en najaar-bijeenkomsten rond actuele onderwerpen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met o.a. de overheid of andere brancheorganisaties.

Opleiding en training

  • De geleding streeft ernaar maatwerk en kwaliteit te leveren en alle cursussen aan te laten sluiten bij de dagelijkse praktijk.
  • De geleding heeft een basiscursus Regulatory Affairs ontwikkeld voor (beginnende) registratiemedewerkers.
  • Ook vinden er verdiepingscursussen plaats die dieper ingaan op onderwerpen zoals “Variaties indienen” en “Risk Management Plan”.

Bestuur

Het RegNed bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de farmaceutische industrie en vergadert minimaal 4 keer per jaar. Het bestuur wordt bijgestaan door twee werkgroepen, de werkgroep bijeenkomsten en de werkgroep opleiding.

Bestuursleden

Peter Reijnders, voorzitter RegNed
Connie van Oers, werkgroep opleiding
Ienke Brombacher, werkgroep bijeenkomsten
Just Weemers
Hannie de Munnik
Inge Pool

Werkgroepleden

  • Rolf Kuypers, werkgroep bijeenkomsten.
  • Marianne Groeneveld, werkgroep bijeenkomsten.
  • Daphne Deckers, werkgroep bijeenkomsten.
  • Patricia Baede, werkgroep opleiding.
  • Marcella Brouwer, werkgroep opleiding.
  • Michiel Hendriks, werkgroep opleiding.

Contact

Hannie de Munnik: hannie.demunnik@astrazeneca.com

Activiteiten

Onder het kopje “Activiteiten” op deze website tref je voorgaande (inclusief notulen en presentaties) en toekomstige RegNed bijeenkomsten aan. Notulen en presentaties van meetings die hebben plaatsgevonden voor 2017 (zie bijgevoegd schema) zijn opvraagbaar bij Hannie.demunnik@astrazeneca.com

RegNed Bijeenkomsen 2012-2016 schema

Start typing and press Enter to search