Partijen tekenen intentieverklaring ‘Inventarisatie Bestaande Educatie en Trainingswensen van Biomedische Professionals’

Zes partijen – verbonden aan academie, beroepsgroepen, industrie en overheid – zijn van mening dat er een samenhang bestaat in kennisbehoefte van (bio-)medische professionals omtrent het ontwikkelen van nieuwe medische en farmacologische interventies en het beoordelen en uitvoeren van (pre-)klinisch en HTA-onderzoek.

Het Center for Human Drug Research (CHDR), de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO), het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), de Nederlandse Vereniging Farmaceutische Geneeskunde (NVFG) en de Nederlandse Vereniging van Klinisch Farmacologie en Biofarmacie (NVKFB) hebben de handen ineengeslagen en tekenden de intentieverklaring. Deze verklaring heeft betrekking op een onderzoek naar de gezamenlijke wensen en mogelijkheden voor hoogkwalitatieve training en onderwijs van deze (bio-)medische professionals. Partijen zijn van mening dat gemeenschappelijke leerdoelen kansen bieden om de krachten te bundelen en fragmentatie van het onderwijs voor deze doelgroep te voorkomen.

Doel van de intentieverklaring is op korte termijn te komen tot een inventarisatie van de educatie en trainingswensen en het vaststellen van leerdoelen voor (bio)medische professionals in Nederland en te onderzoeken of er een geïntegreerd curriculum ontwikkeld kan worden met een passend didactisch model voor de doelgroep. Een inventarisatie van het bestaande postacademische onderwijsaanbod zal onderdeel zijn van het onderzoek waarvoor binnenkort een verkenner wordt aangesteld. Het onderzoeksrapport zal voor de zomer gereedkomen.

07-mei-2018

ZonMW – Goed Gebruik Geneesmiddelen – Beurs van Berlage Amsterdam 2018

 

Op 2 oktober 2017 vond in de Tweede Kamer een hoorzitting/rondetafelgesprek over de Farmaceutische Industrie plaats. Via onderstaande link kunt u de bespreekpunten en alle position papers van deze hoorzitting inlezen en/of downloaden.

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2017A02364

 

Beste leden,

Op verzoek brengen wij bijgesloten informatie over voor u mogelijk interessant onderwijsaanbod onder uw aandacht.

Het Paul Janssen FutureLab organiseert de blended course Clinical Development. Het online onderdeel start 5 maart a.s., duurt 5 weken en vergt circa 5 uur studie per week (en is daarmee goed te combineren met werk & gezin). Dit onderdeel wordt afgesloten met een online tentamen.
Het on-campus onderdeel van 4 dagen vindt plaats in juni in kasteel Oud Poelgeest te Oegstgeest.
Het on-campus extended onderdeel van 9 dagen vindt plaats in juni in het CHDR te Leiden.

Voor u als lid van de NVFG is waarschijnlijk vooral het online onderdeel en het on-campus onderdeel in Oud Poelgeest interessant.

Met vriendelijke groet,

NVFG Bestuur

Start typing and press Enter to search