Nieuws van NVFG

Voorlopig geen impact Corona op NVFG bijeenkomsten

Beste NVFG leden,

Corona houdt de gemoederen bezig, dat geldt ook voor de NVFG. Er is ons ter ore gekomen dat er vragen zijn over het al dan niet doorgaan van bijeenkomsten in verband met een mogelijk verspreiding van het Corona virus. Als bestuur hebben we besloten dat wij ons houden en zullen houden aan de richtlijnen die door het RIVM en de overheid worden uitgevaardigd. Op dit moment is er geen sprake van het uitstellen of cancellen van bijeenkomsten van welke aard dan ook.

Tot nader order zullen de NVFG bijeenkomsten (bijv de Medical Affairs dag op 12 Maart) dus doorgaan. Indien de richtlijnen veranderen en deze van invloed zijn op bijeenkomsten van de NVFG zullen we jullie daarvan op de hoogte houden.

Vriendelijke groet,

Namens het bestuur; Marc Kaptein