ORGANISATIE

KAMG commissie

Doelstelling KAMG commissie:

De NVFG is aangesloten bij de Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG). Dit is één van de zeven beroepsverenigingen binnen de KNMG, de federatieve vereniging van artsen in Nederland. De KAMG commissie zet zich in voor de professionalisering van artsen binnen de Farmaceutische Geneeskunde. Doel is erkenning van de Farmaceutische Geneeskunde als profiel binnen de KNMG. Wij verwachten daarover eind 2017 een definitief besluit van het College Geneeskundige Specialismen. Daarnaast verbindt de KAMG elf wetenschappelijke verenigingen van artsen in de publieke gezondheidszorg.

Bijeenkomsten

De KAMG commissie is mede-organisator van het jaarlijkse Congres van de KAMG, wat op 24 november 2017 zal plaatsvinden. Zet het nu alvast in uw agenda!
De commissie organiseert ook zelf bijeenkomsten om u te informeren over de stand van zaken m.b.t. de erkenning van het profiel Farmaceutische Geneeskunde. U zal daarvoor t.z.t. een uitnodiging ontvangen.
Daarnaast organiseren wij wetenschappelijke bijeenkomsten en nascholingen.

Opleiding tot Profielarts Farmaceutische Geneeskunde

Na erkenning van het profiel Farmaceutische Geneeskunde wordt een overgangsregeling ingesteld, waardoor farmaceutische artsen een opleidingsprogramma kunnen volgen en registratie als Profielarts Farmaceutische Geneeskunde kunnen verkrijgen.

Accreditatie

Organisatoren van bijeenkomsten en onderwijs kunnen bij de KAMG commissie accreditatie aanvragen. De KAMG commissie beoordeelt de aanvragen voor inschrijving in het Register Pharmaceutical Physician NVFG. Vragen? Neem gerust even contact op.

Leden

  • Kees Kraaij, voorzitter en vertegenwoordiger NVFG in het KAMG bestuur.
  • Maaike Addicks, vice-voorzitter KAMG commissie, lid bestuur NVFG, projectmanager erkenning FG
  • Sandrin Bergheanu
  • Catherine Enters-Weijnen
  • Dick de Vries
  • Sun van Bezooijen
  • Jolanda van bodegraven
  • Rob van Maanen
  • Patrick Vrijlandt
  • Boris van Doorn

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Februari 2018

Nieuwsbrief Januari 2018

Nieuwsbrief November 2017

Nieuwsbrief April 2017

Bestanden

Herregistratie eisen voor register NVFG KAMG.

Formulier registratie NVFG-KAMG

Accreditatiepunten 2018

Accreditatiepunten 2017

Accreditatiepunten 2016

Accreditatie punten vanaf 2004 t/m 2015

Handleiding PE-Online 

 

Contact

Kees Kraaij; keeskraaij@ziggo.nl
Maaike Addicks; maaike.addicks@medicalaffairs.nl

Start typing and press Enter to search