NVFG PPN

Het Pharmacovigilance Platform Nederland (PPN) is er voor iedereen die zich bezighoudt met de veiligheid van geneesmiddelen en medical devices. Het platform biedt een sterk netwerk en is een uitgebreide kennisbank voor vraagstukken op het gebied van medicijnbewaking.

PPN werkt nauw samen met de andere NVFG-geledingen en met externe organisaties, o.a de overheid. Hierdoor is een professioneel netwerk ontstaan waar intensief kennis wordt uitgewisseld. Dit doen we op verschillende manieren en momenten door het jaar heen. Zo kunnen we de kwaliteit binnen farmacovigilantie optimaliseren.

Externe adviesraad
Een externe adviesraad overlegt elk jaar over de ‘hot topics’ binnen de farmacovigilantie. Het PPN besteedt in diverse bijeenkomsten aandacht aan deze onderwerpen. Ook bieden we soms verdiepingscursussen over actuele ontwikkelingen binnen medicijnbewaking en medical devices.

Wat wij doen
Voorjaars- en najaarsbijeenkomsten
We behandelen actuele onderwerpen die ook interessant zijn voor andere NVFG-leden.

Opleiding
PPN organiseert eenmaal per jaar een basisdag voor DSOs die nieuw zijn in het vak (en eventueel voor niet-DSOs met belangstelling voor PV) en een verdiepingsdag (over hoofdkantoor-activiteiten en inspecties/audits, voor de meer gevorderde DSO). Deze dagen zijn onafhankelijk van elkaar te volgen.

Lokale literatuur screening
Binnen de PPN Werkgroep Literatuur is een overzicht gemaakt van in Nederland beschikbare tijdschriften en welke gescreend zouden moeten worden door een lokale PV afdeling, mede afhankelijk van de relevante indicatiegebieden voor een registratiehouder: zie hier

Interesse? Vraag de data op bij het NVFG secretariaat.

Bestuur PPN

 • Mischa Blom
  Mischa Blom Bestuurslid, Voorzitter Geleding PPN
 • Pien de Jong
  Pien de Jong Voorzitter (ad hoc) bestuur
 • Cis Durian
  Cis Durian Bestuurslid
 • Suzanne Nijenhuis
  Suzanne Nijenhuis Bestuurslid
 • Angela van der Salm
  Angela van der Salm Bestuurslid
 • Linda Smeding
  Linda Smeding Lid algemeen bestuur
 • Lucas van Kruijsdijk
  Lucas van Kruijsdijk Bestuurslid

PPN

Meer weten of vragen?
Wilt u meer weten over PPN en onze activiteiten, of hebt u andere vragen, neemt u dan contact op met de organisatie.

Meer informatie vindt u op
Facebook
Twitter
LinkedIn

WORD LID

Zet u graag uw kennis en expertise in om de farmaceutische geneeskunde naar een nog hoger plan te tillen? Wilt u kennis delen met andere professionals en van elkaar leren ter verbetering van de volksgezondheid? Wij kijken uit naar uw aanmelding.

Onze andere geledingen

NVFG Clinops

Clinical Operations richt zich op het bevorderen van klinisch geneesmiddelenonderzoek. De aanpak voor de leden is pragmatisch en doelgericht.
Lees verder ›

NVFG RegNed

RegNed houdt zich bezig met het brede terrein van registratie. Kernwoorden zijn intensieve informatie- en kennisuitwisseling en Good Regulatory Practice.
Lees verder ›

NVFG Medical Affairs

Medical Affairs medewerkers wisselen medisch-wetenschappelijke kennis uit om juist en veilig geneesmiddelengebruik te waarborgen.
Lees verder ›