NVFG PPN

Het Pharmacovigilance Platform Nederland (PPN) is er voor iedereen die zich bezighoudt met de veiligheid van geneesmiddelen en medical devices. Het platform biedt een sterk netwerk en is een uitgebreide kennisbank voor vraagstukken op het gebied van medicijnbewaking.

PPN werkt nauw samen met de andere NVFG-geledingen en met externe organisaties, o.a de overheid. Hierdoor is een professioneel netwerk ontstaan waar intensief kennis wordt uitgewisseld. Dit doen we op verschillende manieren en momenten door het jaar heen. Zo kunnen we de kwaliteit binnen farmacovigilantie optimaliseren.

Externe adviesraad
Een externe adviesraad overlegt elk jaar over de ‘hot topics’ binnen de farmacovigilantie. Het PPN besteedt in diverse bijeenkomsten aandacht aan deze onderwerpen. Ook bieden we soms verdiepingscursussen over actuele ontwikkelingen binnen medicijnbewaking en medical devices.

Wat wij doen
Voorjaars- en najaarsbijeenkomsten
We behandelen actuele onderwerpen die ook interessant zijn voor andere NVFG-leden.

Opleiding
PPN organiseert eenmaal per jaar een basisdag voor DSOs die nieuw zijn in het vak (en eventueel voor niet-DSOs met belangstelling voor PV) en een verdiepingsdag (over hoofdkantoor-activiteiten en inspecties/audits, voor de meer gevorderde DSO). Deze dagen zijn onafhankelijk van elkaar te volgen.

Interesse? Vraag de data op bij het NVFG secretariaat

 

Lokale literatuur screening

De PPN Werkgroep Literatuur houdt zich bezig met het proces van screening van lokale (Nederlandse) journals en de verwachtingen daaromtrent vanuit GVP Module VI, CBG en IGJ. Een van de activiteiten behelst het onderhouden van een lijst met lokale tijdschriften met een aanbeveling over het al dan niet screenen ervan, mede afhankelijk van de relevante indicatiegebieden voor een registratiehouder. Deze lijst wordt jaarlijks gereviewd en gepubliceerd op deze website, de huidige versie vind je hier.

Op 24 maart 2022 heeft de Werkgroep een bijeenkomst georganiseerd over lokale literatuur screening. De presentaties die IGJ en CBG tijdens deze bijeenkomst hebben gegeven, zijn hier te vinden.

 

Risico Minimalisatie (aka RMP) werkgroep

De PPN RMP werkgroep volgt de Europese en nationale wetgeving over (lokale) risico minimalisatie maatregelen zoals vastgelegd in een Risk Management Plan. Regelmatig wijden wij een van onze tweejaarlijkse bijeenkomsten hieraan, en wij hebben ook een overzicht gemaakt van alle partijen waar je mee te maken hebt bij het opzetten van risico minimalisatie maatregelen in Nederland. Klik hier voor deze stakeholderslijst.

Bestuur PPN

 • Martijn Dahlhaus
  Martijn Dahlhaus bestuurslid
 • Monique Dijkhuizen
  Monique Dijkhuizen bestuurslid
 • Joep Bisselink
  Joep Bisselink bestuurslid
 • Mischa Blom
  Mischa Blom Bestuurslid, Voorzitter Geleding PPN
 • Suzanne Nijenhuis
  Suzanne Nijenhuis Bestuurslid
 • Angela van der Salm
  Angela van der Salm Bestuurslid
 • Lucas van Kruijsdijk
  Lucas van Kruijsdijk Bestuurslid

World Patient Safety Day 2023

World Patient Safety Day – “Elevate the voice of patients!”

De internationale dag van de patiëntveiligheid vindt jaarlijks plaats op 17 september. In 2023 is het thema “Patiënten betrekken bij (medicijn)veiligheid” als erkenning voor de belangrijke rol die patiënten, families en zorgverleners spelen bij de veiligheid van de gezondheidszorg.

Deze dag wordt georganiseerd vanuit de World Health Organization (WHO) en staat in het teken van bewustwording en het promoten van acties om patiëntveiligheid te verbeteren.

Het Pharmacovigilance Platform Nederland (PPN) houdt zich bezig met de veiligheid van geneesmiddelen. Binnen dit platform wordt intensief kennis uitgewisseld en is een uitgebreide kennisbank voor vraagstukken op het gebied van medicijnbewaking. Op deze manier wordt de kwaliteit binnen farmacovigilantie geoptimaliseerd.

Binnen farmaceutische bedrijven houdt de afdeling Pharmacovigilance, ook wel Geneesmiddelenbewaking genoemd, zich dagelijks bezig met de veiligheid van geneesmiddelen. Het doel is het identificeren, beoordelen en voorkomen van bijwerkingen, en zo de veiligheid en werkzaamheid van geneesmiddelen te waarborgen.

Meldingen van patiënten voegen nieuwe informatie en perspectief toe over bijwerkingen op geneesmiddelen. Deze nieuwe informatie kan leiden tot het versterken van veiligheidssignalen en het vergroten van de kennis over bijwerkingen.

Vanuit de PPN willen we graag aandacht geven aan deze dag. Er zijn materialen ontwikkeld om te delen vanuit de farmabedrijven. De materialen bevatten posts voor social media en voor op een farma-homepage, plus een banner voor onder je e-mail.

Klik hier om materialen te downloaden die je kunt delen via social media en/of via de homepage van een farmabedrijf.

#WorldPatientSafetyDay #Patiëntveiligheid #Pharmacovigilance

PPN

Meer weten of vragen?
Wilt u meer weten over PPN en onze activiteiten, of hebt u andere vragen, neemt u dan contact op met de organisatie.

Meer informatie vindt u op
Twitter
LinkedIn

WORD LID

Zet u graag uw kennis en expertise in om de farmaceutische geneeskunde naar een nog hoger plan te tillen? Wilt u kennis delen met andere professionals en van elkaar leren ter verbetering van de volksgezondheid? Wij kijken uit naar uw aanmelding.

Onze andere geledingen

NVFG Clinops

Clinical Operations richt zich op het bevorderen van klinisch geneesmiddelenonderzoek. De aanpak voor de leden is pragmatisch en doelgericht.
Lees verder ›

NVFG RegNed

RegNed houdt zich bezig met het brede terrein van registratie. Kernwoorden zijn intensieve informatie- en kennisuitwisseling en Good Regulatory Practice.
Lees verder ›

NVFG Medical Affairs

Medical Affairs medewerkers wisselen medisch-wetenschappelijke kennis uit om juist en veilig geneesmiddelengebruik te waarborgen.
Lees verder ›