Social media code van de NVFG

Versie 17-11-2015

De NVFG wil zo min mogelijk regels opleggen voor het gebruik van social media. Belangrijkste boodschap is dat altijd het gezond verstand moet worden gebruikt als men werkt met social media. Het account van de NVFG mag enkel gebruikt worden voor NVFG-gerelateerde berichten; er moet te allen tijde voorkomen worden dat discussies persoonlijk worden.

Bedenk dat…
• Iets posten op social media ‘real time’ gebeurt. Een druk op de knop plaatst het bericht direct online.
• Online informatie mogelijk eeuwig online staat. Het is niet gemakkelijk om informatie naderhand te (laten) verwijderen. Bedenk dus goed hoe je wil overkomen in tekst, beeld en
geluid – en niet alleen voor dat ene moment. Werkgevers gebruiken vaak google om uit te zoeken wie de sollicitanten zijn.
• Het not-done is om eenmaal geplaatste berichten zomaar te verwijderen. Met een druk op de knop (real time) worden ook foutieve berichten online geplaatst. Probeer de eerste te zijn om je eigen fouten te corrigeren, zonder eerdere berichten per definitie te wijzigen of te verwijderen. Vermeld daarbij dat jij degene bent die het bericht wijzigt. Geef bij verwijdering
een goede reden.
• Je ook rekening dient te houden met het wettelijk vastgelegde beeld-, auteurs- en citaatrecht. Het is verboden om zonder toestemming van de maker andermans werk te publiceren.
Schending van deze wet kan je een boete opleveren van honderden euro’s.
• Sociale omgangsvormen online net zo goed gelden als offline. Respecteer degene tot wie je je richt. Laster, beledigingen en obsceniteit zijn niet geoorloofd. De privacy van anderen dient te worden gerespecteerd.
• Je zoveel mogelijk inhoudelijk dient te reageren op stukken van anderen. Alleen je mening geven, zonder onderbouwing daarvan, vervuilt de discussie en zegt meer over de schrijver van de reactie dan over het stuk zelf. Onthoud dat ook dit soort reacties in Google naar boven kunnen komen.
• Er op social media een grijs gebied kan ontstaan tussen privé en werkgerelateerde zaken. Wanneer je op een persoonlijke blog over je werk schrijft, kun je een disclaimer (zie
voorbeeld onderaan het protocol) opnemen waarin staat dat dit blog jouw persoonlijke standpunt weergeeft en dat dit niet overeen hoeft te komen met dat van de organisatie.

Richtlijnen gebruik social media
1. Leden proberen kennis en andere waardevolle informatie te delen, mits die informatie niet vertrouwelijk is en de NVFG niet schaadt. Leden publiceren niet ongevraagd vertrouwelijke of merkgebonden informatie. Voor het publiceren van de inhoud van gesprekken wordt eerst toestemming gevraagd aan de betreffende persoon/ personen.
2.Leden mogen geen vertrouwelijke en/of schadelijke informatie verstrekken over derden zonder hun goedkeuring. Hierin wordt geen onderscheid gemaakt tussen informatie over product, persoon of bedrijf.
3. Wees extra voorzichtig bij het publiceren over, of in discussie gaan met, een buitenstaander.
Verkeerd opgevatte of slecht onderbouwde stukken, kunnen direct nadelige gevolgen hebben voor de NVFG.
4. De NVFG ondersteunt de open dialoog en de uitwisseling van ideeën en het delen van kennis. Leden die over een onderwerp dat wel te maken kan hebben met de NVFG publiceren op een website (of andere sociale media) anders dan die van de NVFG, maken kenbaar of zij op persoonlijke titel publiceren. Als leden namens de NVFG spreken, vermelden zij dat als zodanig.
5. Bestuurders die namens de vereniging het beleid en de strategie uitdragen hebben een bijzondere verantwoordelijkheid bij het gebruik maken van social media.
6. Leden zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud van de teksten die ze publiceren op blogs, wiki’s, fora en andere media die gebaseerd zijn op user-generated content. Zij zijn zich ervan bewust dat wat zij publiceren voor langere tijd openbaar zal zijn, met gevolgen voor hun privacy.
7. Wanneer een online discussie dreigt te ontsporen, of in het ergste geval al helemaal ontspoord is, neem dan direct contact op met het bestuur en overleg over de te volgen strategie.
8. Bij de geringste twijfel over een publicatie of over de raakvlakken met de NVFG is het verstandig contact te zoeken met het bestuur.

Voorbeeld disclaimer:
“© (jaar van het online gaan van de website) (uw naam). De standpunten en meningen op deze website, zijn de persoonlijke mening van (uw naam) en staan los van eventuele officiële standpunten van (organisatie). (uw naam) is niet verantwoordelijk voor de inhoud van uitlatingen en reacties van derden op de hier gepubliceerde stukken.”

Disclaimer voor Facebook pagina
To achieve our goal of creating an environment of open discussion and engagement with our audience, the NVFG will allow comments on our website, twitter and social media accounts. At all times we will moderate these platforms to ensure that all comments are limited to general topics such as matters regarding the NVFG, or about clinical research in general.
The NVFG does not feel that its website or social media platform is an appropriate forum for patients to collaborate or share their experiences. While it is to be expected that some posts may attract comments that disagree or present alternate viewpoints on clinical research or the pharmaceutical industry, mutual respect for all parties must be maintained. Profanity or abusive language will not be allowed at any time.

The NVFG maintains the irrevocable right to edit, modify, or delete entirely:
• Comments shared by enrolled study patients that could potentially impact i.e. the findings or results of their clinical study.
• Comments that infringe on the rights of any third party, including intellectual property, privacy or publicity rights that are otherwise covered by confidentiality agreements.
• Comments that are generally viewed as unlawful, obscene, defamatory, threatening, harassing, abusive, slanderous, hateful, or embarrassing to any person or entity as determined by the NVFG in our sole discretion.
• Unsubstantiated comments that are meant to discredit without merit the work of the NVFG
• Comments of advertisements or solicitations of business.
• Comments otherwise regarded as “spam.”

The NVFG also reserves the right to terminate a user’s access to its website or social media comment
feature upon any breach of these terms and conditions.