Week 3, 2020 | Het laatste nieuws van NVFG
* Nieuw adres secretariaat

NVFG evenementen
* NVFG Nieuwjaarsbijeenkomst - Match Making: Hoe aantrekkelijk is Nederland voor farma?
* NVFG (i)Recist Training: - Tumormeting in klinisch onderzoek
* NVFG Medical Affairsdag 2020 - Access for all


Deze week in het nieuws: 
5th European Conference on Clinical Research
* EMA: vorig jaar 66 nieuwe geneesmiddelen
* Aantal orgaantransplantaties daalt door tekort aan organen
Verslag KAMG Congres

* Blog Aarnoud Overkamp: Verspilling is geen klein bier
* Ionica Smeets: "Ik hoop mensen bewust te maken van wat getallen betekenen"
* ICPM 2020 
Utrechtse apotheker de cel in voor hasjhandel en verduistering van medicijnen
* Franse zorgbestuurders dreigen met collectief ontslag


Agenda NVFG activiteiten 2020
Mocht u ook interesse hebben om de NVFG te sponsoren, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat (info@nvfg.nl of 085 - 004 3084). 
Let op! Vanaf 1 januari is het secretariaat van de NVFG verhuisd! Dit betekent dat het postadres van de NVFG ook veranderd is:

Het nieuwe adres is:
Leidsestraatweg 41-D
3443 BP  WOERDEN
Match Making
Hoe aantrekkelijk is Nederland voor farma? 

Voorafgaand aan de Nieuwjaarsbijeenkomst zal de Algemene Ledenvergadering plaats vinden van 12.00 uur tot 13.00 uur. 
Het programma van de ALV is als volgt: 


1.    Opening
2.    Verslag ALV 6 juni 2019 
3.    Jaarverslag 2019
4.    Financieel jaarverslag 2019, verslag Kascommissie 2019 en begroting 2020,                       Vaststelling contributie 2020
5.    Bestuurswisseling
6.    Huishoudelijk Reglement 
7.    Verslag 2019 geledingen en commissies

•    Geleding PPN
•    Geleding Medical Affairs
•    Geleding RegNed
•    Geleding ClinOps
•    Event Commissie 
•    Communicatie Commissie
•    KAMG Commissie 

8.    IFAPP 
9.    Rondvraag en sluiting

 

Programma Nieuwjaarsbijeenkomst

13.30 uur - Ontvangst deelnemers

14:00 uur - Opening en aankondiging programma
Francien Rotteveel, NVFG Event Commissie

14:10 uur -  Update vanuit de KAMG Commissie
Jolanda van Bodegraven

14:20 uur - Klinisch onderzoek; staat Nederland nog op de kaart?
Drs Thera Max-Mos, Cluster CPL manager Sanofi/Genzyme
Inhoud: Vanuit farma loopt men er tegenaan dat klinisch onderzoek in NL in het bijzonder en Europa in het algemeen, duurder, tijdrovender is dan in opkomende markten, en de doelstellingen regelmatig niet gehaald worden. Wat is hiervan waar? Welke initiatieven worden er ondernomen om het tij te keren? Wat is de Clinical Trial Regulation? Is dit genoeg? Waar gaat het heen?


15:00 uur - Registratie; wanneer klinische gegevens niet op alle vragen antwoord geven
Prof. dr. Bert Leufkens, Universiteit Utrecht/Regulatory Science Netwerk Nederland (RSNN).
Inhoud: Klinisch onderzoek wordt complexer, duurder en duurt langer. En toch geven trials niet op alle registratievragen antwoord. Wat zijn mogelijk alternatieve oplossingen? Hoe zit dat internationaal? Welke trends zijn er zichtbaar met betrekking tot eisen voor registratie? Welke initiatieven zijn er om een goede balans te vinden tussen bewijsvoering voor een baten-risico afweging en wat daarvoor gedaan moet worden?


15.30 uur - Pauze

16:00 uur - Nederlandse markt; Welke rol spelen we internationaal?
Annemiek Verkamman, Managing Director bij HollandBio
Inhoud: Er zijn kritische geluiden over de beschikbaarheid van nieuwe geneesmiddelen in Nederland.  Hoe conservatief/gereserveerd zijn wij t.a.v. opname van innovatieve behandelingen? Wat zijn de feiten, wat is onze reputatie en hoe zit het met het vertrouwen? En onder welke voorwaarden kunnen we sneller een nieuw geneesmiddel introduceren?

 ≈16.40 uur - Afsluiting door Marc Kaptein namens NVFG en aansluitend borrel

Klik hier voor meer informatie en inschrijven voor de Nieuwjaarsbijeenkomst >
Klik hier voor meer informatie en inschrijven voor de Algemene Leden Vergadering >

(i)RECIST training: tumormeting in klinisch onderzoek.

Het aantal oncologische studies is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Daarmee is er een behoefte aan meer specifieke kennis ontstaan bij iedereen die betrokken is bij deze studies. Deze basistraining is geschikt voor startende CRAs, researchverpleegkundigen, datamanagers en ieder ander die wil weten hoe de toename/afname van tumoren met behulp van de RECIST-richtlijnen wordt bepaald in klinische studies. Naast de standaard RECIST zal ook uitgebreid aandacht worden besteed aan iRECIST, welke wordt gebruikt binnen de immunoncologie.

In deze training zullen de richtlijnen besproken worden met behulp van veel casuïstiek en aan het eind zal je zelf een aantal metingen doen om je kennis te testen.

De training vind plaats op 10 maart 2020 bij Watletjenu in Zaltbommel. De zaal is open vanaf 15.30 uur en de training start om 16.00 uur.

Programma: 

15.30 uur zaal open
16.00 – 16.20 uur Opening
16.20 – 18.00 uur (i)RECIST training
18.00 - 18,30 uur toets
18.30 – 19.30 uur borrel

Klik hier voor meer informatie en om u in te schrijven >
Access for All
De toegang van de patiënt tot geneesmiddelen is een uitdaging voor Medical Affairs
 
Op 12 maart 2020 organiseert de NVFG Medical Affairs geleding opnieuw de Medical Affairsdag, nu in het Van der Valk hotel te Breukelen. Het thema Access for All: de toegang van de patiënt tot geneesmiddelen is een uitdaging voor Medical Affairs wordt belicht en besproken door experts uit de praktijk en academie.

Joep Rijnierse (Medisch Directeur Amgen) opent met een uiteenzetting over value based healthcare en de rol van Medical Affairs hierin. Hierna volgen twee rondes van vijf parallelle workshops:
 • Storytelling, waarom we werken in de farmaceutische industrie | Philip Walkate
 • Value based healthcare en Medical Affairs | \VINTURA
 • Vertrouwen door een goede persoonlijke houding | Joke van Rijn
 • Health economics als basis voor waardegedreven zorg | Matthijs Versteegh van iMTA
 • Tijdige access tot medicatie | TBD
De dag wordt afgesloten door Victor Lamme - hoogleraar en hersenonderzoeker bij de afdeling Psychologie van de Universiteit van Amsterdam - met een kritische beschouwing en een ironische noot.
Daarnaast is er tijdens de pauzes, lunch en aansluitende borrel voldoende ruimte voor het onderhouden of uitbreiden van uw netwerk.
De NVFG heeft met deze Medical Affairsdag het doel de professionalisering van (Medical Affairs) medewerkers in de farmaceutische geneeskunde te bevorderen. De dag wordt mogelijk gemaakt door de NVFG en diverse sponsoren.
 
Wij hopen u te verwelkomen!
Klik hier voor meer informatie en om u in te schrijven >
Deze bijeenkomst wordt gesponsord door:
“Science, Technology and Regulations Coming Together for Better Patients’ Health”.
Please join us for a two-day conference with scientific sessions and open forum panel discussions and highly qualified expert speakers from the EMA and further Regulatory Agencies as well as from (Bio)Pharmaceutical and patient organisations who are uniquely placed to debate and highlight the key themes: developments, trends and current practices.
 
Some of the highlights will be:  
 • Patient Centric Approaches – the importance of engaged research patients,
 • Fulfilling recently revised GCP Requirements on Oversight and Quality Management System,
 • New guidance on Optimisation of Safety Data Collection (E19),
 • Solutions to address Challenges with eTools,
 • as much Value as possible from your Research Data,
 • Understanding the Impact of GDPR on Clinical Research.
 
The year 2020 is also an important year for EUCROF and its members. We will celebrate the 15th Anniversary of EUCROF, the 25th Anniversary of ACRON, the Dutch CRO Association, and the 10th Anniversary of BeCRO, the Belgian CRO Association. You are all kindly invited to join the celebrations at the special Heineken event.

More information about the conference is available
here.

Early Bird registration closes on 15th December 2019!
Register: link to be used - https://eucrof-conference.eu/registration/
Event website: link to be used - https://eucrof-conference.eu/

In 2019 verleende het Europese Medicijnagentschap EMA aan 66 nieuwe geneesmiddelen een registratie, tegen 84 een jaar eerder. De meeste nieuwe geneesmiddelen zijn gericht op hematologie, infectieziekten, kanker en neurologie.

Klik hier om het volledige artikel te lezen >

Het aantal orgaantransplantaties in Nederland is vorig jaar met 6 procent gedaald tot 769. De oorzaak is dat minder mensen na overlijden organen hebben gedoneerd, maakte de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) maandag bekend.

Klik hier om het volledige artikel te lezen >

Onder energiek voorzitterschap van Lea Bouwmeester werd het jaarlijkse KAMG-congres, dat goed bezocht werd, een interessante inkijk in de vele aspecten van kwetsbare groepen, het thema van dit congres.

Prof. Jet Bussemaker (LUMC en voorzitter Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving) illustreerde hoe issues als laaggeletterdheid tot grote maatschappelijke en gezondheidsproblemen kunnen leiden, inclusief de rol daarvan in de schuldenproblematiek. En hoe een op het individu geoptimaliseerde aanpak wel het beste zou zijn, maar niet realiseerbaar is door beleid dat op gemiddelden gebaseerd is en waarin gestuurd wordt op financiën i.p.v. outcomes. Hetgeen resulteert in financiële prikkels en systemen waar alleen standaard aanbod voorhanden is waar de mensen aan de onderkant van de maatschappij de weg niet in kunnen vinden, en in een aanpak die niet op preventie gericht is maar op symptoombestrijding als het te laat is.

Klik hier om het volledige verslag te lezen >
Samen met collega’s van Takeda zit ik in een conference call met ons hoofdkantoor in Japan. We praten over plannen voor 2020. Bij de ambities valt me op dat we in 2040 compleet CO2-neutraal willen zijn. Wereldwijd. Dan valt mijn oog op een ander bericht.
Klik hier om het volledige artikel te lezen >
Ze werd bekend als wiskundemeisje, maar als hoogleraar  wetenschapscommunicatie houdt Ionica Smeets zich nu met veel meer bezig dan met breuken, wortels en percentages. Al blijven getallen een grote rol spelen. In haar Volkskrant-columns, haar lezingen én haar onderzoeken.
Klik hier om het volledige artikel te lezen >
Dear Colleagues,

Today I will briefly illustrate the contents of the Second Session of ICPM 2020, which will take place in the early afternoon hours of Wednesday March 25 in the downstairs conference room. The session title is “Ethical challenges in medicines development: e-consent and genetic research“ and will be co-chaired by Dr. Kotone Matsuyama (IFAPP) and by Dr. Elisabetta Riva (SIMeF).

Topics and speakers are: Ethical issues with using e-consent  by Silvia Michelagnoli (Sanofi); Ethical issues with genetic clinical trials by Alessandro Aiuti (San Raffaele University); Ethical issues in research protocols testing/dealing with emerging technologies  by  Alberto Sanna (San Raffaele Hospital) and finally  Ethical issues with orphan drug development  by Sandor Kerpel-Fronius (Semmelweis University)

This session will elaborate on the fact that, in the clinical development of new medicines, we are facing ethical issues to be solved, such as e-consent, genetic analysis research, and – in recent years - the emergence of new trial designs accompanying the use of new electronic tools.  In addition, in the drug development for rare diseases, although mechanisms for promoting clinical development such as priority review have been established in many countries, several ethical issues have emerged such as patients who should be prioritized must suffer the real questions of development.
 
The Scientific Committee is very proud to have the opportunity to offer to all participants a very important session, which will cover important ethical issues we all are facing.
 
Join us in Rome in March for a significant update in your professional approach to Pharmaceutical Medicine.

 
Ciao, 
Domenico Criscuolo


For more information and registration, please visit the new website www.icpm2020rome.com.
De 45-jarige Utrechter Faghr A. is veroordeeld tot twaalf maanden gevangenisstraf, waarvan vier voorwaardelijk. A. stond aan het hoofd van een drugsorganisatie en is daarnaast als apotheker veroordeeld voor voor het verduisteren van medicijnen.
Klik hier om het volledige artikel te lezen >
Meer dan 1200 zorgbestuurders, managers en artsen in Frankrijk dreigen met collectief ontslag. In een brandbrief aan het ministerie van volksgezondheid laten ze weten met ingang van 14 januari al hun bestuurlijke en administratieve taken neer te leggen uit onvrede over de staat van de Franse gezondheidszorg.
Klik hier om het volledige artikel te lezen >
6-feb-20 NVFG ALV en Nieuwjaarsbijeenkomst
10-mrt-20 NVFG RESIST Training
12-mrt-20 NVFG Medical Affairs Dag 
2-apr-20 NVFG gewijzigde regelgeving met betrekking tot Medische hulpmiddelen.
7-apr-20 NVFG PV Verdiepingsdag
12-mei-20 NVFG ClinOpsdag
9-jun-20 NVFG Bijeenkomst Gender specifieke bijwerkingen
1-okt-20 NVFG Jaarcongres
 
 
Meer informatie over alle evenementen >

Copyright © *2020* *NVFG*, Alle rechten voorbehouden.

Privacyverklaring

Volg NVFG op:      

Contactgegevens
Leidsestraatweg 41-D
3443 BP  WOERDEN
info@nvfg.nl
085 - 004 30 84    

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Update uw voorkeuren of schrijf u uit voor de nieuwsbrief.