Beste leden van de NVFG,

We leven in ongekende tijden, het COVID-19 virus raakt alles en iedereen. Ik wil hierbij allereerst mijn steun uitspreken voor patiënten en hun familie, en de zorgverleners die onbaatzuchtig hun werk doen.

Tegelijkertijd is dit het tijdperk waarin de waarde van een goed functionerende innovatieve farmaceutische sector kristalhelder wordt; alleen een sterke afremming van de uitbraak door nieuwe antivirale middelen of een werkzaam vaccin tegen COVID-19 kan de sterfterisico’s voor ouderen en mensen met onderliggende ziekten fundamenteel veranderen.

De NVFG is een vereniging van professionals die werkzaam zijn bij de ontwikkeling, registratie, veiligheids-monitoring en educatie omtrent farmaceutische innovaties. Juist nu kunnen we bijdragen in het beschikbaar krijgen van nieuwe preventieve of therapeutische opties om het COVID-19 virus te bestrijden. Ieder van ons heeft de morele plicht een extra stap te zetten om deze wereldwijde pandemie het hoofd te bieden.

Blijf gezond, zorg voor je naasten en wees je bewust van de verantwoordelijkheid die op je schouders rust.

Namens het bestuur,
Marc Kaptein, voorzitter van de NVFG

Samen bereiken we meer

Is de farmaceutische geneeskunde uw werkterrein, dan is een lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde (NVFG) voor u onmisbaar.

Wij ondersteunen onze leden sinds 1962 op het gebied van klinisch geneesmiddelenonderzoek, veiligheid van geneesmiddelen en medical devices, registratiezaken en het delen van actuele medisch wetenschappelijke kennis. Ons doel is om bij te dragen aan het verbeteren van de volksgezondheid vanuit het brede vakgebied van farmaceutische geneeskunde.

Daarom NVFG
Een belangrijk aspect binnen de NVFG is de verdere professionalisering van de farmaceutische geneeskunde. Denkt u bijvoorbeeld aan samenwerking met de KAMG in het kader van een specialistenopleiding voor artsen binnen de farmaceutische industrie en het initiatief voor samenwerking met het EMA dat vanaf 2019 in Amsterdam is gevestigd.

Word nu lid en krijg direct toegang tot:

  • Symposia en kennissessies met laatste inzichten in het vakgebied (gratis of met korting toegankelijk).
  • Verdiepingscursussen.
  • Een uitgebreid landelijk netwerk van andere experts uit verschillende disciplines binnen de farmaceutische geneeskunde.
  • Shared learning op het gebied van registratie en informatieverstrekking over geneesmiddelen.
  • Gezamenlijk optrekken bij farmacovigilantie om kwaliteit en veiligheid te waarborgen.
  • Inzicht in actuele dossiers zoals de gevolgen van Brexit, de vaccinatiediscussie.
NVFG Clinops

NVFG CLINOPS
Clinical Operations richt zich op het bevorderen van klinisch geneesmiddelenonderzoek. De aanpak voor de leden is pragmatisch en doelgericht.

Lees verder ›

NVFG RegNed

NVFG REGNED
RegNed houdt zich bezig met het brede terrein van registratie. Kernwoorden zijn intensieve informatie- / kennisuitwisseling en Good Regulatory Practice.

Lees verder ›

NVFG PPN

NVFG PPN
Het Pharmacovigilance Platform Nederland (PPN) is er voor iedereen die zich bezighoudt met de veiligheid van geneesmiddelen en medical devices.

Lees verder ›

NVFG Medical Affairs

NVFG MEDICAL AFFAIRS
Medical Affairs medewerkers wisselen medisch-wetenschappelijke kennis uit om juist en veilig geneesmiddelengebruik te waarborgen.

Lees verder ›

17 mei 2022 | ClinOpsdag 10e editie

NVFG ClinOpsdag 2020

WORD LID

Zet u graag uw kennis en expertise in om de farmaceutische geneeskunde naar een nog hoger plan te tillen? Wilt u kennis delen met andere professionals en van elkaar leren ter verbetering van de volksgezondheid? Wij kijken uit naar uw aanmelding.

Activiteiten

Onze sponsoren