Handige links

TransCelerate BioPharma’s mission is to collaborate across the global biopharmaceutical research and development community to identify, prioritize, design and facilitate implementation of solutions designed to drive the efficient, effective and high-quality delivery of new medicines.

Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis. Daarmee dragen we bij aan het verbeteren van de zorg en gezondheid.

De Dutch Clinical Research Foundation, kortweg DCRF, is een stichting die zich ten doel heeft gesteld om medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (klinisch onderzoek) maximaal te faciliteren zodat waardevolle kennis en wetenschap zo snel als mogelijk ten goede komt aan de patiënt.

De ACRON is de branchevereniging van CRO’ s in Nederland. Wij behartigen de collectieve belangen van de aangesloten bedrijven (leden). Dit doen we door middel van het organiseren van bijeenkomsten, zowel besloten als open, netwerk en lobby activiteiten met als voornaamste doel om Nederland als onderzoeksland optimaal te laten functioneren.

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen is de brancheorganisatie van geneesmiddelenfabrikanten die zich richten op onderzoek en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen.

The Trials@Home consortium will explore the opportunities of moving clinical trials from the traditional clinic setting to the participant’s immediate surroundings. These so-called Remote Decentralised Clinical Trials (RDCTs) make use of new – digital – innovations and enable participants to visit a clinical trial centre less frequently, if at all.

“What are we aiming at?”
That’s the question our university’s first president, Daniel Coit Gilman, asked at his inauguration in 1876. What is this place all about, exactly? His answer:

“The encouragement of research . . . and the advancement of individual scholars, who by their excellence will advance the sciences they pursue, and the society where they dwell.”

The European Medicines Agency (EMA) is a decentralised agency of the European Union (EU) responsible for the scientific evaluation, supervision and safety monitoring of medicines in the EU.

Iedereen die een medicijn gebruikt moet daarop kunnen vertrouwen. Dit is waar het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) elke dag aan werkt. Als onafhankelijke autoriteit reguleert het CBG de kwaliteit, werking en veiligheid van een medicijn, en stimuleert het CBG het juiste gebruik door de juiste patiënt.

De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) is in het leven geroepen op basis van artikel 14 van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO). De CCMO is geïnstalleerd op 6 april 1999 en zetelt in Den Haag.