NVFG Medical Affairs

Medical Affairs is het interactieve platform voor medisch-wetenschappelijke medewerkers in de farmaceutische geneeskunde. Het belang van patiënten staat voorop bij ons doel om juist en veilig gebruik van geneesmiddelen te waarborgen.

Actuele medisch-wetenschappelijke kennis en ervaringen delen zijn twee van onze middelen. Dit doen onze leden actief binnen deze geleding van de NVFG, maar ook in externe professionele netwerken op verschillende manieren en momenten door het jaar heen.

Farmaceutische geneeskunde
Onze professionals hebben functies zoals medical advisor, medical director, medical manager, medical science liaisons en therapeutic head. Wat ons bindt is de medisch wetenschappelijke kennis binnen de farmaceutische geneeskunde.

Wat wij doen
Kennis delen
We delen proactief actuele informatie en ervaringen rond farmaceutische geneeskundige onderwerpen.

Professionalisering van het vakgebied
We onderhouden en vergroten de kwaliteit binnen het vakgebied en dragen bij aan verdere professionalisering.

Wetenschappelijke bijeenkomsten
We organiseren wetenschappelijke bijeenkomsten, interactieve symposia en netwerksessies.

Unveiling the Landscape of Medical Affairs in the Benelux:
A Collaborative Survey by Healixia and NVFG 

Healixia en NVFG hebben samengewerkt aan een onderzoek. Zij hebben het medische landschap in de BeNeLux in kaart gebracht, waarbij 118 professionals hun waardevolle inzichten hebben gedeeld.

Tijdens een webinar op 29 februari 2024 hebben zij de cruciale bevindingen van het onderzoek gepresenteerd en hebben zij uitgelegd hoe de essentiële rol van Medical Affairs binnen de farmaceutische bedrijven geëvolueerd is van een ondersteunende rol naar een strategische positie, en wat dit betekent voor de toekomst. Ook is er worden gekeken naar wereldwijde trends en verwachtingen. Sprekers waren Maaike Addicks en Corrie Kroeze van de NVFG en Erik Present en Koen Raeymaekers van Healixia.

Hieronder tref je het artikel en de recording van het webinar.

Artikel: Unveiling the landscape of Medical Affairs in the BeNeLux

Recording webinar 29 februari 2024

De Medical Affairs Competentiematrix is namens de NVFG ontwikkeld met input van een grote en diverse groep Medical Affairs Professionals van verschillende bedrijven.

De matrix geeft een overzicht van de verschillende werkzaamheden die door de gehele Medical Affairs Afdeling worden uitgevoerd. Wie binnen deze afdeling verantwoordelijk is voor welke taken, kan per bedrijf verschillen. Ook beschrijft de matrix de verschillende competenties die nodig zijn om het werk binnen Medical Affairs goed te kunnen uitvoeren. We hopen dat de matrix ons helpt om allemaal dezelfde taal te spreken als we het hebben over onze werkzaamheden, verantwoordelijkheden en ontwikkeling. Dit document is een richtgevend document. De werkzaamheden van Medical Affairs kunnen per bedrijf verschillen.

Medical Affairs Competency matrix English

 

Tijdens de Medical Affairs Dag 2022 hebben Corrie Kroeze en Maaike Addicks tijdens twee workshops samen met 38 Medical Affairs Professionals gesproken over hoe wij het beste de waarde van ons werk kunnen laten zien. De uitkomsten van deze discussie is, gecombineerd met de resultaten van een korte enquête, samengebracht in een white paper.

Wat duidelijk is: Het is aan ons als afdeling om ons duidelijker uit te spreken over deze zaken, zodat we de resources kunnen krijgen die we nodig hebben, en omdat werkplezier samenhangt met het gevoel dat je wordt gewaardeerd.
Hopelijk kan dit document inspireren en bijdragen aan deze discussie.

Klik hieronder om het document te downloaden.
DE WAARDE VAN MEDICAL AFFAIRS

Bestuur Medical Affairs

 • Marijke den Hertog-Vermeulen
  Marijke den Hertog-Vermeulen bestuurslid
 • Olaf van den Broek
  Olaf van den Broek Bestuurslid
 • Mathijs Kruk
  Mathijs Kruk Bestuurslid
 • Hessam Tabeian
  Hessam Tabeian Bestuurslid
 • Corrie Kroeze
  Corrie Kroeze Secretaris bestuur
 • Margot van den Camp
  Margot van den Camp Bestuurslid
 • Maaike Addicks
  Maaike Addicks Voorzitter Medical Affairs

Medical Affairs

Meer weten of vragen?
Wilt u meer weten over Medical Affairs en onze activiteiten, of hebt u andere vragen, neemt u dan contact op met de organisatie.

Meer informatie vindt u op
LinkedIn

Onze andere geledingen

NVFG Clinops

Clinical Operations richt zich op het bevorderen van klinisch geneesmiddelenonderzoek. De aanpak voor de leden is pragmatisch en doelgericht.
Lees verder ›

NVFG RegNed

RegNed houdt zich bezig met het brede terrein van registratie. Kernwoorden zijn intensieve informatie- en kennisuitwisseling en Good Regulatory Practice.
Lees verder ›

NVFG PPN

Het Pharmacovigilance Platform Nederland (PPN) is er voor iedereen die zich bezighoudt met de veiligheid van geneesmiddelen en medical devices.
Lees verder ›