KAMG Commissie

De KAMG commissie zet zich in voor verdere professionalisering van artsen binnen de farmaceutische geneeskunde, met als doel erkenning als profiel binnen de KNMG (de federatieve vereniging van artsen in Nederland).

Onze vereniging is aangesloten bij de Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid, één van de zeven beroepsverenigingen binnen de KNMG. Vanuit de KAMG commissie organiseren we mede het jaarlijkse Congres van de KAMG, naast eigen (wetenschappelijke) bijeenkomsten en nascholingen. Daarnaast kunt u als organisator van een bijeenkomst of onderwijs bij deze commissie accreditatie aanvragen.

De KAMG commissieleden zijn:
• Jolanda van Bodegraven
• Kees Kraaij
• Marieke Rienks
• Dick de Vries
• Patrick Vrijlandt

U kunt contact opnemen met de commissie via info@nvfg.nl.

Bekijk onze andere commissies

Communicatiecommissie

Event commissie

Kas commissie