KAMG Commissie

De KAMG commissie zet zich in voor verdere professionalisering van artsen binnen de farmaceutische geneeskunde, met als doel erkenning als profiel binnen de KNMG (de federatieve vereniging van artsen in Nederland).

Onze vereniging is aangesloten bij de Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid, één van de zeven beroepsverenigingen binnen de KNMG. Vanuit de KAMG commissie organiseren we mede het jaarlijkse Congres van de KAMG, naast eigen (wetenschappelijke) bijeenkomsten en nascholingen. Daarnaast kunt u als organisator van een bijeenkomst of onderwijs bij deze commissie accreditatie aanvragen.

De KAMG commissieleden zijn:
• Marieke Rienks
• Dick de Vries
• Patrick Vrijlandt

U kunt contact opnemen met de commissie via info@nvfg.nl.

posters-nvfg-goed-14

Een aantal artsen onder ons, die lid zijn van de NVFG en de KAMG, zullen zich binnenkort moeten herregistreren in het BIG-register. Het werk individuele gezondheidszorg is leidraad voor deze herregistratie. In het Beoordelingskader voor artsen staan de criteria voor ons vermeld op pagina 42 en 43 onder punt 9.3 (https://www.bigregister.nl/herregistratie/documenten/publicaties/2017/03/03/beoordelingskader-artsen).

De huidige criteria worden streng gehanteerd en het is dan ook van belang dat in de werkomschrijving de vaardigheden duidelijk worden omschreven. Daarnaast dien je aan te geven hoeveel uur per week je hieraan besteedt. Het minimale aantal uren relevante werkervaring per beroepsgroep is in overleg met de beroepsgroep vastgesteld op 2080 uur voor artsen. Een zorgverlener die in vijf jaar voorafgaande aan de aanvraag 2080 uur rel

 

Klik hier of op de bovenstaande afbeelding om het volledige artikel te lezen

Bekijk onze andere commissies

Communicatiecommissie

Event commissie

Kas commissie