Verslag: Thema-avond NVFG en Erasmus MC

 In Geen categorie

Zo’n 70 mensen hebben dinsdag 30 oktober de files getrotseerd om aanwezig te zijn bij het avond-symposium in het Erasmus MC ‘Ontwikkeling en Productie van Medicijnen door de Farmaceutische Industrie of in Eigen Beheer’. Deze bijeenkomst was een co-productie van het Erasmus MC (afdeling Klinische Farmacologie) en de NVFG (Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde), geleding Clinical Operations.
Vier sprekers gaven een bevlogen betoog over hun standpunt en ervaringen aangaande dit onderwerp, waarna gedebatteerd werd over de stellingen die de sprekers ingebracht hadden. Dit onder leiding van Prof. Dr. Teun van Gelder (hoogleraar Klinische Farmacologie in het Erasmus MC) die de avond voor zat.
 
Dr. Marleen Kemper (ziekenhuisapotheker in het Amsterdam UMC) geeft aan dat toen in 2017 de prijs van het geneesmiddel CDCA fors verhoogd was door de leverancier en de zorgverzekeraars niet bereid waren de prijsstijging te vergoeden, zij in het Amsterdam UMC hebben besloten het middel zelf te gaan produceren zodat patiënten met CTX toegang zouden houden tot behandeling. Inmiddels is na een bezoek van de Inspectie besloten de productie stil te leggen omdat er onzuiverheden in het middel gevonden zijn. Als geneesmiddelen niet beschikbaar zijn voor patiënten, vindt Marleen dat het apothekers toegestaan moet zijn het product zelf te maken. Marleen poneerde dat de voorwaarden die de beroepsgroep in Nederland inmiddels stelt aan magistrale bereidingen zo ver gaan, dat het bijna onhaalbaar wordt hier aan te voldoen.

Prof. Dr. Ton de Boer (voorzitter CBG) deelde de mening van Marleen dat in een bepaald aantal gevallen magistrale bereidingen toegestaan moeten zijn. In geval van leveringsproblemen waarbij ook op andere wijze geen geregistreerde middelen voorhanden zijn voor speciale bereidingen (bv voor kinderen) en voor ATMPs met hospital exemption. Hij ziet dit niet als oplossing voor het probleem van dure geneesmiddelen. Middels deze weg omzeilen we namelijk het systeem wat we zorgvuldig hebben opgebouwd om ervoor te zorgen dat patiënten betrouwbare geneesmiddelen geleverd krijgen. De apotheker bereidt weliswaar volgens GMP, maar de controle op geregistreerde geneesmiddelen is vele malen uitgebreider.

Prof. Dr. Hans Büller vindt dat de manier waarop het merendeel van de geneesmiddelen nu ontwikkeld wordt, niet meer van deze tijd is. De meeste farmaceutische bedrijven zijn in handen van aandeelhouders en die willen graag optimalisatie van de winst. Met zijn Stichting Fair Medicine ontwikkelt Hans medicijnen per middel in coalitie met patiënten, artsen, ziekenhuisdirecteuren en social investors. Niemand betaalt op dit moment, maar investeert met tijd en werk. Terugbetaling per product volgt pas na registratie; de maatschappelijke onderneming werkt door middel van winstmaximalisatie en is transparant in de kostenopbouw van de medicijnen. Komend voorjaar start een veelbelovende clinical trial.

Drs. Marc Kaptein (arts, medisch directeur bij Pfizer en voorzitter van de NVFG)presenteerde dat de farmaceutische sector 96% van de geneesmiddelen ontwikkeld heeft en daarmee impact heeft op de levens van miljoenen patiënten en op de efficiëntie van de gezondheidszorg. De ontwikkeling van geneesmiddelen duurt erg lang en wordt alleen maar duurder doordat ziektebeelden en trials complexer worden en grotere aantallen patiënten nodig zijn door eisen van de diverse instanties.
Omdat de compounds die falen ook  verdisconteerd zijn in de kosten van een geneesmiddel, ziet hij binnen de farma dat veel sneller dan vroeger besloten wordt compounds in een vroege fase niet door te ontwikkelen. De totale uitgaven aan geneesmiddelen zijn in 10 jaar tijd in Nederland slechts met 500 miljoen euro gestegen, in tegenstelling tot de totale kostengroei van de gezondheidszorg.

Na een levendig debat waarin duidelijk respect en begrip was voor elkaars toegevoegde waarde, was de conclusie dat de verschillende vormen van productie en ontwikkeling van geneesmiddelen die besproken zijn, elkaar niet uitsluiten en goed naast elkaar kunnen bestaan. Een mooie afsluiting van de avond!

Recent Posts