Programma Medical Affairs Dag

30 maart 2021

13:00 – 13:15 uur
Opening door Marc Kaptein (voorzitter nvfg) en Kwinten Bosman (voorzitter nvfg Medical Affairs)

13.15-14.15 uur
Plenair – Joep Rijnierse: De toekomst van Medical Affairs

14:15-14:30 uur
Pauze

14.30-15.15 uur
Break-outsessie ronde 1

15.15-15.20 uur
Microbreak

15.20-16.05 uur
Break-outsessie ronde 2

16.05-16.15 uur
Pauze

16.15-17.15 uur
Plenair – Victor Lamme: Druk op de juiste knoppen in het brein van de patiënt

17.15-17.30 uur
Aflsuiting door Marc Kaptein

Break-outsessies
Break-outsessie 1 
Philip Walkate: De kracht van storytelling, waarom we werken in de farmaceutische industrie

Break-outsessie 2
Vintura | Mark Tolboom & Pim Kooreman: Value based healthcare en Medical Affairs, hoe gaat dat samen?

Break-outsessie 3 
Joke van Rijn: Vertrouwen door een goede persoonlijke houding

Break-outsessie 4 
iMTA | Matthijs Versteegh: Health economics als basis voor waardegedreven zorg. The price is right?

Break-outsessie 5 
CBG/IGJ | Lucy Crane-van Opstal & Leon Bongers: Tijdige access tot medicatie. Compassionate Use Program en Named Patient Program

Access for all!

Marc Kaptein

Als u dit leest, zit ik op het hoofdkantoor van Pfizer in New York. Waarom is dat relevant? Ten eerste weet u nu waarom ik er vandaag niet bij ben. Ten tweede omdat het thema voor de Medical Affairs Dag 2020“Access for all” is. En waar is de situatie wat betreft “toegang tot farmaceutische innovatie voor ieder” ingewikkelder dan in de Verenigde Staten? Het is hier vaak alles of niets…

Natuurlijk is er ook in Nederland ruimte voor verbetering; denk aan versnelling van de registratie- en vergoedingstrajecten, het vaker updaten van richtlijnen, het verkorten van de sluisprocedure, maar tevens de wet- en regelgeving rond gen- en celtherapiestudies waardoor Nederlandse patiënten geen toegang hebben tot deze veelbelovende innovaties.

We zullen ook in de spiegel moeten kijken naar wat wij beter kunnen doen om toegang tot innovatie betaalbaar te houden. Beprijzing van geneesmiddelen is geen beslissing aan het eind van het ontwikkeltraject genomen door de commerciële collega’s. Het is een verantwoordelijkheid van iedereen werkzaam in de farmaceutische sector. Hoe kun jij de kosten van het ontwikkeltraject beperkt houden? Kun je de inclusie versnellen? Geef jij je onderzoeksbudget uit aan de juiste studies? Hoeveel tijd ben je kwijt met onnodig complexe processen? Hoe zet je kostenefficiënt een compassionate use programma op? Kun je een kleinere auto rijden? Of misschien een half uurtje langer doorwerken?
Ik ben niet alleen trots dat we binnen de NVFG niet weglopen voor dit soort, soms zelfkritische, vragen. Maar ook dat we jullie kennis en kunde vergroten om een bijdrage te leveren aan de toekomstige betaalbaarheid van ons zorgsysteem. Medical Affairs speelt een cruciale rol om patiënten toegang te geven tot de meest veelbelovende innovaties, nu en in de toekomst.

Echter, en dat mag ook wel eens worden gezegd; we doen het in Nederland zo gek nog niet! Het Nederlandse zorgsysteem biedt nog steeds gelijkwaardige toegang voor alle patiënten. Dat is zeker vanuit mijn huidige Amerikaanse locatie bezien, een groot goed!

Laten we samen die toekomstbestendige toegang tot farmaceutische innovaties behouden. Ik wens jullie een uiterst vruchtbare en inspirerende tweede Medical Affairs Dag toe!

See you soon,
Marc

Marc Kaptein
Kwinten Bosman

Beste collega’s

Kwinten Bosman

En zo gaan de deuren open voor de tweede Medical Affairs Dag. Namens de geleding Medical Affairs en alle NVFG collega’s wederom welkom! Dank voor uw enthousiaste reacties op de eerste editie en uw grote opkomst vandaag. Het programma van vandaag is samengesteld op basis van de feedback van vorig jaar.

‘Access for all’ is te vertalen als een noodzaak, een wens en de basis voor onze werkzaamheden: de toegang van de patiënt tot geneesmiddelen is een uitdaging voor Medical Affairs!

Vandaag belichten we verschillende facetten van deze toegang, te beginnen met de visie die Joep Rijnierse heeft neergelegd binnen zijn organisatie om in enkele jaren enkel nog betaald te willen worden voor de bijdrage aan de behandeluitkomsten (value based healthcare).

In de workshop geleid door Mark Tolboom en Pim Kooreman (Vintura) gaan we vervolgens dieper in op de impact van value based healthcare op onze werkzaamheden, waarnaast Matthijs Versteeg van iMTA in zijn workshop inzoomt op de waardegedreven zorg en uiteenzet hoe je tot een juiste kosteneffectieve prijs van geneesmiddelen komt.

Waar meer dan bij compassionate use en named patient programs dienen wij onze verantwoordelijkheid te nemen om de patiënt toegang tot medicatie te garanderen? Aan de hand van cauïstiek helpen Leon Bongers van het CBG en Lucy Crane-van Opstal van de IGJ je je weg te vinden in de mogelijkheden binnen de Nederlandse wet- en regelgeving; kennis die je morgen kunt toepassen.

In workshops van een geheel andere orde onderzoeken de heer Walkate en Joke van Rijn onze communicatie met de buitenwereld. De heer Walkate ontleedt onze eigen communicatie met familie, vrienden en belanghebbenden buiten de directe farma-omgeving; hoe worden wij gepercipieerd, wat is ons aandeel hierin en op welke wijze kun je een stevig verhaal hebben tegen de soms wat weerbarstige ideeën die ‘buiten’ rondgaan?

Joke van Rijn helpt je vanuit een zeer praktische insteek meer deuren te openen dan ooit, door je meer bewust te maken van je eigen houding en gedrag. Zij helpt je je competenties beter in te zetten. Door middel van zeer praktische handvatten, oefeningen en feedback bereik je direct resultaat.

Elke workshop die vandaag wordt gegeven, draagt bij aan een betere uitvoering van verschillende werkgebieden zoals omschreven in de NVFG Medical Affairs Competentie Matrix. Welke werkgebieden dat zijn, zie je onderaan in het programmaboekje. De gehele matrix vind je hier.

Hersenonderzoeker professor Victor Lamme sluit het programma vervolgens met een eigenzinnige en kritische beschouwing, waarbij hij zijn onderzoekingen naar ons bewustzijn met ons deelt.

Graag spreek ik jullie tijdens de ruim opgezette pauzes en tijdens de borrel na afloop.

Heel veel plezier toegewenst!

Namens de NVFG geleding Medical Affairs,
Kwinten Bosman, voorzitter

Koop nu je ticket voor de tweede Medical Affairs Dag

De sprekers

<strong>Workshop</strong><br>Compassionate Use Programs en Named Patient Program

Workshop
Compassionate Use Programs en Named Patient Program

Tijdens deze workshop word je door Leon Bongers van het CBG en Lucy Crane-van Opstal van de IGJ meegenomen in de wereld van CUP en NPP.

Binnen medical affairs ben je het aanspreekpunt voor beschikbaarheid van nieuwe medicijnen. Wat gebeurt er na fase III maar voor registratie? Medische noodzaak loopt nooit gelijk op met een registratietraject, maar gelukkig zijn er in Nederland manieren om medicijnen beschikbaar te stellen voor patiënten die ze echt nodig hebben.
Binnen de Nederlandse wet- en regelgeving zijn er grofweg twee manieren om ongeregistreerde medicijnen beschikbaar te stellen: een CUP (compassionate use program) of NPP (named patient program, ofwel levering op artsenverklaring).

In deze workshop nemen we je aan de hand van casuïstiek mee in deze programma’s. Wat zijn de basisvereisten aan een aanvraag? Moet je bij CBG of IGJ zijn? Wat zijn de risico’s voor je organisatie als je ongeregistreerde medicijnen wilt laten voorschrijven en hoe kijkt een beoordelaar naar de aanvraag?

Aan het eind van de workshop weet je welke routes er zijn om bij een medische noodzaak een geneesmiddel beschikbaar te stellen en heb je zelf kunnen ervaren hoe complex sommige beoordelingen kunnen zijn.

Meer over IGJ ›

<strong>Workshop</strong><br>Health economics als basis voor waardegedreven zorg. The price is right?

Workshop
Health economics als basis voor waardegedreven zorg. The price is right?

In deze workshop zal Matthijs Versteegh (directeur institute for Medical Technology Assessment, Erasmus Universiteit) beginnen met een korte introductie van kosteneffectiviteit. Daarna zullen de deelnemers in groepjes moeten schatten wat een ‘kosteneffectieve prijs’ is van verschillende geneesmiddelen. In de gezamenlijke nabespreking bediscussiëren we of kosteneffectiviteit tot acceptabele prijzen leidt of niet.

Het institute for Medical Technology Assessment (iMTA) speelt sinds 1988 een belangrijke rol in HTA onderzoek binnen en buiten Europa. iMTA doet onderzoek naar kosten-effectiviteit van geneesmiddelen en medische interventie. Daarnaast is iMTA gecommitteerd aan zorgvuldig gebruik van kosten-effectiviteitsgegevens bij pakketbeheer en richtlijnontwikkeling. iMTA heeft ongeveer 40 onderzoekers in dienst die samen een multidisciplinair team vormen bestaande uit economen, artsen, psychologen, epidemiologen, wiskundigen en econometristen. iMTA maakt zich al jaren hard voor het hanteren van het maatschappelijk perspectief. Ook speelde het instituut een belangrijke rol in de gezondheidseconomie door de introductie van de frictiekostenmethode, CEAC’s, meenemen van indirecte medische kosten in gewonnen levensjaren, value of information analysis en het Nederlandse tarief van de EQ-5D-5L.

<strong>Lezing</strong><br>De rol van Medical Affairs bij uitkomstgerichte zorg

Lezing
De rol van Medical Affairs bij uitkomstgerichte zorg

Joep Rijnierse (arts, Medisch Directeur Amgen) studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Nijmegen. Nadat hij actief is geweest als huisarts en militair arts besloot hij zijn carriere voort te zetten binnen de Farmaceutische industrie. Sedert 1987 heeft hij gewerkt bij 11 firma’s (Mede door de 8 fusies die hij heeft meegemaakt) in 4 landen. In die jaren heeft hij zeer diverse ervaringen opgedaan in (Research) & Development, Clinical Operations, Corporate Affairs, maar met name in Medical Affairs functies op locaal, maar ook Europees en global niveau.

Daarnaast is hij actief als bestuurslid bij HollandBio, lid van de bestuurscommissie Toegang & Goed Gebruik Geneesmiddelen en voorzitter van de werkgroep Real Life Data van de VIG. Ook is hij actief als expert in de tijdelijk expertgroep “regie op registers” van ZiNL, in de Strategic Advisory Board van DORP en regelmatig spreker of panellid bij bijeenkomsten over onderwerpen zoals Klinische studies, ATMPs, RWE, regsitries, VBHC en uitkomstgerichte zorg.

In de 2 meest recente functies als lokaal medisch directeur in Nederland bij Shering-Plough en Amgen is hij zeer nauw betrokken geweest bij het verbeteren van het R&D studie klimaat als ook het verbeteren van het RLD (Real Life Data)/registries landschap in Nederland. Als voorzitter van de werkgroep RLD zet hij zich in voor “Een toekomstbestendig systeem voor ziekteregisters voor het continu verbeteren van gezondheid door het toegankelijk maken van uitkomsten”.
Dit past zeer goed bij de visie van Amgen waarbij hij zich samen met zijn collega’s erg hard maakt voor het concept van VBHC en uitkomstgerichte zorg waarbij goede registries om de uitkomsten te meten noodzakelijk zijn. Amgen wil hierbij in 2025 betaald worden voor onze bijdrage aan de behandeluitkomsten voor de patient volgens de principes van Value Based HealthCare.

Hij deelt graag zijn visie over de rol die Medical Affairs speelt in deze transitie van de gehele Amgen organisatie.

<strong>Workshop</strong><br>Vertrouwen door een goede persoonlijke houding

Workshop
Vertrouwen door een goede persoonlijke houding

Joke van Rijn is sinds 1989 werkzaam in de farmaceutische industrie in sales, training en management posities. Voordat zij de onderneming Joke van Rijn training BV startte was zij werkzaam als algemeen directeur van de VEX Group. De Vex Group is de holding van de gerenommeerde farmaceutisch georiënteerde dienstverlenende bedrijven VWB intermedical, Exencia training en staffing,The Health Agency en TBR Nederland. Binnen deze functie heeft zij een uitgebreide management ervaring opgedaan maar haar trainershart deed haar besluiten om zich volledig toe te leggen op het opleiden en ontwikkelen van mensen werkzaam in de gezondheidzorg.

Bij de trainingen van Joke van Rijn training ligt de nadruk op performance gericht opleiden waarbij het ontwikkelen van competenties wordt ingezet om het gewenste resultaat tot stand te brengen.
Return on investment is een belangrijk aspect waarop Joke van Rijn training de focus legt. Alleen door implementatie van de training wordt return on investment bereikt. Implementatie wordt enerzijds nagestreefd door middel van virtuele begeleiding, al dan niet uitgevoerd door de leidinggevende van de cursist, anderzijds door het opleiden van de direct leidinggevende van de cursist. Training dient een belangrijk onderdeel te zijn van de bedrijfsvoering.
Trainen is het stimuleren van veranderingen van gedrag, vaardigheden en overtuigingen bij cursist. Om gedrag te veranderen, is het nodig dat cursisten hun vaardigheden verbreden, of hun overtuigingen toetsen en bijstellen. Dit gaat vrijwel altijd samen: Een cursist moet bijvoorbeeld leren betere vragen te stellen (gedrag), leert daarom vraagtechniek (vaardigheid) en krijgt meer zelfvertrouwen (overtuigen).

Uitgangspunten voor een goede training zijn volgens ons:
• mensen leren als ze geraakt worden. Training moet spannend zijn en het hoofd en het hart raken.
• een training moet een doel hebben.
• training moet ingebed zijn in de organisatie. De cursist moet de kans hebben het geleerde in de praktijk te brengen. En gecoacht worden door dit te doen.
• een training moet leuk zijn. Waar gelachen wordt, wordt geleerd, humor werkt om weerstand te verminderen en door te dringen tot de kern waar het omgaat.

<strong>Workshop</strong><br>Medical Affairs Dag 2020

Workshop
Medical Affairs Dag 2020

Waarom we werken in de farmaceutische industrie
In de workshop ‘De Kracht van Storytelling’ neemt Philip Walkate (cabaretier en toneelschrijver) je mee in de wereld van verhalen. Storytelling kun je gebruiken in een presentatie, een speech of bij andere bij een bijeenkomst waar je je publiek wil inspireren. Verhalen vertellen is een krachtig instrument om de aandacht bij je publiek vast te houden. Verhalen onthoud je. En: van elk verhaal kun je iets leren. Maar wat is de essentie van een goed verhaal? Hoe zorg je er zelf voor dat jouw verhaal pakkend is? Leer niet alleen tips en trucs om je verhaal beeldender en spannender te maken, maar ook hoe je je verhaal op een succesvolle wijze brengt.

<strong>Lezing</strong><br>Kritische beschouwing

Lezing
Kritische beschouwing

Victor Lamme zal de Medical Affairsdag 2020 afsluiten met een kritische beschouwing en een ironische noot. Prof Lamme is hoogleraar en hersenonderzoeker bij de afdeling Psychologie van de Universiteit van Amsterdam en onderzoekt wat bewustzijn eigenlijk is, waar het vandaan komt, en welke rol het speelt bij ons handelen. Hij kreeg voor dit onderzoek een miljoenensubsidie van de Europese Unie. Ook is hij partner bij het neuromarketing onderzoeksbureau Neurensics, schrijft hij artikelen en boeken en geeft hij wetenschappelijke en algemene lezingen. Daarnaast doet hij actief mee aan het maatschappelijk debat waarbij onverwachte of zelfs provocerende stellingnames (wel met ondersteunt met argumenten) niet worden geschuwd. Reken op voer voor discussie en verfrissende inzichten.

<strong>Workshop</strong><br>Medical Affairs en VBHC, hoe gaat dat samen?

Workshop
Medical Affairs en VBHC, hoe gaat dat samen?

De zorg is volop in verandering, en om ons zorgsysteem klaar te maken voor de toekomst worden vaak elementen van Value Based Health Care ingezet. Maar wat betekent dit en hoe kunnen wij als Medical Affairs hieraan bijdragen. Tijdens de workshop willen wij stilstaan bij het beantwoorden van deze vragen en vooral ook samen bepalen hoe we VBHC kunnen inzetten binnen de dagelijkse werkzaamheden van Medical Affairs.

Vintura is een toonaangevend consultancy bureau in de zorgsector en life sciences. Met onze jarenlange ervaring en expertise in ziekenhuizen, farma en medical devices zetten wij ons dagelijks in om organisaties in deze sectoren beter te maken.

Samen met de klant gaan we op zoek naar slimme oplossingen die ook echt werken in de praktijk.
Niet voor niks is onze missie het creëren van betekenisvolle impact voor ons zorgsysteem. Hierbij laten we ons leiden door onze waarden:
• we zijn ambitieus en moedig in het vinden van de beste oplossing,
• we zijn mensgericht en oprecht in het creëren van maximaal draagvlak.

De competentiematrix per spreker

CBG/IGJ | Lucy Crane-van Opstal & Leon Bongers

iMTA | Matthijs Versteegh

Joep Rijnierse

Joke van Rijn

Philip Walkate

Vintura | Mark Tolboom & Pim Kooreman

Onze sponsoren

Amgen
Gilead
IMTA
Ipsen
Mark Two Academy
Novartis
Pfizer
Real Staffing
Sanofi
Smelt
Springer Healthcare
The Medical Company
Vertex
Vintura

Het Medical Affairs bestuur

 • Ronald Zielman
  Ronald Zielman Bestuurslid
 • Maaike Addicks
  Maaike Addicks Bestuurslid
 • Ronald Kempers
  Ronald Kempers Bestuurslid
 • Margot van den Camp
  Margot van den Camp Bestuurslid
 • Jolanda van Bodegraven
  Jolanda van Bodegraven Bestuurslid
 • Corrie Kroeze
  Corrie Kroeze Secretaris bestuur
 • Kwinten Bosman
  Kwinten Bosman Voorzitter bestuur